Logo

Polityka prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej także jako: „RODO”], informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PREALS DATA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000961790 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres e-­mail: kontakt@kropletoda.pl zwana dalej „Administratorem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa zawierana z Administratorem. Może to być zarówno umowa sprzedaży, jak i świadczenia usług drogą elektroniczną. Znajduje to oparcie w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bowiem niezbędne do wykonania zawieranej z Administratorem umowy, której jesteś stroną. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie zawieranej z Tobą umowy.
  1. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania. Nie jesteś zobowiązana/y do podania Twoich danych osobowych, ale bez ich podania Administratorowi nie będzie mógł zawrzeć z Tobą umowy.
 3. Dodatkowo Twoje dane będą przetwarzane w celach przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera oraz wyświetlania reklam rekomendowanych produktów. Znajduje to oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Celem przetwarzania Twoich danych jest umożliwienie zaprezentowania Ci produktów oferowanych przez Administratora którymi mógłbyś być zainteresowany.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi dostawcy jak: kurierzy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne. Odbiorcami danych mogą być również operatorzy płatności za pomocą których dokonujesz płatności za produktu kupione od Adminsitratora. Dane osobowe są ujawniane tym odbiorcom w celu związanych z realizacją umowy, której jesteś Stroną. W przypadku, gdy odbiorcą danych osobowych jest tzw. podmiot przetwarzający Administrator zawiera z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych wymaganą przez art. 28 RODO.
 5. Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych lub podatkowych.
 6. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
 7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz również prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku gdy zapisałeś się na newsletter, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak nie wpływa to na ważność podjętych przez nas czynności przetwarzania przez wycofaniem zgody.
 9. Informujemy, że nie dokonujemy profilowania z wykorzystaniem automatycznych systemów przetwarzania danych osobowych.
 10. Informujemy, że dokonujemy profilowania z wykorzystaniem automatycznych systemów przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji lub ukierunkowania naszej komunikacji, oferty lub reklamy. Nie podejmujemy jednak zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Twoją sytuację prawną.
Czytaj takżeTeksty i zdjęcia © 2024 Toda Herbal International Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone

Oficjalny sklep TODA Herbal International Inc. - sklep dostępny pod adresem WWW kropletoda.pl jest oficjalnym sklepem marki TODA na Polskę i Europę prowadzonym przez firmę zarejestrowaną na terenie Polski. W sklepie dostępne są oryginalne produkty marki TODA. 

Treści na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są przeznaczone do wykorzystania jako oficjalne zalecenia zdrowotne lub konsultacje.
Podane informacje nie zastępują porady lekarza ani innego pracownika służby zdrowia. Operator sklepu nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie lub niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.